Bò Xào Hành Cần + Cơm Trắng

Qúy khách mua mang về +5.000 tiền hộp/ phần

Giá: 100.000 VNĐ/Phần

Số lượng: