Mực Xào Sa Tế + Cơm Trắng

Qúy khách mua mang về +5.000 tiền hộp/ phần

Giá: 90.000 VNĐ/Phần

Số lượng: