Mực Sữa Hấp Gừng

Qúy khách mua mang về +5.000 tiền hộp/ phần

Giá: 200.000 VNĐ/Phần

Số lượng: