Nước Ép Thơm

Nước ép thơm

38.000VNĐ/Ly

Nước Ép Dâu

nước ép dâu

38.000VNĐ/Ly

Nước Sâm Hạt É

nước sâm é

25.000VNĐ/Ly

Trà Lipton Sữa Đá

tra Lipton sua

30.000VNĐ/Ly

Trà Lipton Đá

tra lipton da

25.000VNĐ/Ly

Soda Chanh

Mojito cocktai

35.000VNĐ/Ly