Gỏi Cuốn

goi cuon1350x800

12.000VNĐ/Cuốn

Chả Giò Cô Ba

Cha gio co Ba1350x800

90.000VNĐ/Phần

Bánh Bèo Chén

banh beo chen

30.000VNĐ/Phần

Bánh Bèo Chả Huế

banh-beo-cha-hue

30.000VNĐ/Phần

Bánh Bèo Thập Cẩm

bánh bèo thập cẩm

32.000VNĐ

Bánh Bèo Ít Trần

banh beo it tran 25

30.000VNĐ/Phần