Gỏi Cuốn

goi cuon1350x800

10.000VNĐ/Cuốn

Chả Giò Cô Ba

Cha gio co Ba1350x800

80.000VNĐ/Phần

Bánh Bèo Chén

banh beo chen

27.000VNĐ/Phần

Bánh Bèo Chả Huế

banh-beo-cha-hue

25.000VNĐ/Phần

Bánh Bèo Thập Cẩm

bánh bèo thập cẩm

27.000VNĐ

Bánh Bèo Ít Trần

banh beo it tran 25

25.000VNĐ/Phần