Cơm Chiên Dương Châu

com chien duong chau

65.000VNĐ/Phần

Cơm Chiên Trứng

cơm chiên trứng

50.000VNĐ/Dĩa