Bún Gạo Xào Thập Cẩm

bun gao xao thap cam

75.000VNĐ/Dĩa

Bún Gạo Xào Hải Sản

bun gao xao hai san

75.000VNĐ/Dĩa

Bún Gạo Xào Thái

bun gao xao thai

75.000VNĐ/Dĩa

Bún Gạo Xào Singapore

mi xao singapore

75.000VNĐ/Dĩa