Bún Gạo Xào Thập Cẩm

bun gao xao thap cam

80.000VNĐ/Dĩa

Bún Gạo Xào Hải Sản

bun gao xao hai san

80.000VNĐ/Dĩa

Bún Gạo Xào Thái

bun gao xao thai

80.000VNĐ/Dĩa

Bún Gạo Xào Singapore

mi xao singapore

80.000VNĐ/Dĩa