Bánh Xèo Hải Sản Giá

banh xeo hai san gia1

90.000VNĐ/Phần

Bánh Xèo Chay Củ Hủ Dừa

Bánh xèo chay củ hủ dừa

60.000VNĐ/Phần

Bánh Xèo Chay Nấm

xeo chay nam.1024

60.000/Phần

Bánh Xèo Thập Cẩm Nấm

xeo thap cam nam.1024

95.000VNĐ/Phần

Bánh Xèo Hải Sản Củ Hủ Dừa

xeo hai san cu hu dua.1024

95.000VNĐ/Phần

Bánh Xèo Hải Sản Nấm

xeo hai san nam.1024

95.000VNĐ/Phần